Om Prunus Inc.

Prunus Inc. är en avknoppning, en gren på Getingedalen Krukmakeri & Hantverks träd. Vi håller till i samma lokaler och arbetar tätt ihop med att utveckla nya produkter. Vi importerar och tillverkar hantverk i olika material bland annat metall, betong, keramik och trä. Här säljs även säsongsbetonade växter och grönsaker vid olika tillfällen. Prunus Inc. vill växa långsamt; ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Det är omöjligt att producera allt vi gillar, därför säljer vi också andras produkter i butiken som till exempel ljus, gjutjärnsälgar och köksknivar. Sortimentet kommer att utökas i den takt vi önskar. Vi drivs av glädjen och viljan att skapa kvalitativa produkter som vi själva vill ha och förhoppningsvis vill andra detsamma.

Vi kan även ta emot specialbeställningar. Kontakta oss så får vi se vad vi kan göra!
Vi innehar inget F-skattebevis.

Välkomna!