För fred i Kongo! Vi väljer en fri och rättvis värld. Va med oss! Be a whistleblower for peace.

whistle2

Prunus Inc. har äran att erbjuda Falling Whistles till försäljning i vår butik. Just nu till 2015 års priser!

De yngsta tvångsrekryterade barnsoldaterna i Kongos olika milisarmeér som inte får bära vapen ännu skickas fram till fronten endast utrustade med visselpipor för att varna om fiendesoldater. Nu gör vi likadant. Vi säljer visselpipor för att informera om det dolda kriget i Kongo. Stöd kampen för fred i Kongo du också!

Det bortglömda kriget i Kongo!

Kriget i Kongo har medfört att ca 3,5-5,4 miljoner människor dött. Kvinnor på landsbygden våldtas och dödas när de samlar in ved och är oskyddade. Barn dör i flyktingläger av kolera eller i strider mellan olika milisgrupper som de blivit tvångsrekryterade till. Många dör också av undernäring och svält. Flera experter menar att kriget i Kongo är det värsta sedan andra världskriget och ändå är det ganska få som känner till denna tragedi. Mycket lite information kablas ut från detta område till omvärlden. Hur kan det komma sig? Naturligtvis handlar det till syvende och sist om deras naturtillgångar. Räknat i naturtillgångar är Kongo ett av världens rikaste länder!

Det finns starka krafter som vill upprätthålla ett visst mått av kaos för att lugnt kunna skövla landet på dess naturtillgångar.

En av lösningarna på problemet kan vara att få igång den civila produktionen i landet. Det bör göras av de som bor och verkar där. Vi kan stötta dem i deras arbete att bygga upp landet på nytt.

Fred under pågående arbete

Genom att arbeta i nätverk kan vi upptäcka människor och ideér som lokalt kan utvecklas till nya företag, skapa arbetstillfällen och därmed också ett ökat nationellt självförtroende. Vi stöttar dem genom att fungera som mentorer genom hela processen.

Följande kriterier ska efterföljas vid de projekt som vi satsar på:
Projektet ska lösa problem på lokal nivå
Skapa stadigvarande jobb med löner man kan leva på
Möjlighet till utveckling och utvidgning
De ska ägas och drivas av lokala entreprenörer

”Det finns en direkt koppling mellan de mineraler som används i våra mobiltelefoner och det extrema sexuella våldet i östra Kongo”.
-Malin Björk

”How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world”
– Anne Frank

”Jag har börjat använda den här visslan från Falling Whistles för att stötta deras kamp för långsiktig fred i Kongo. De arbetar med att stötta och investera i idéer som kommer från befolkningen själva.”
-Signe Siemsen

”Förutom att stödja en god sak så tror jag att kvinnor/tjejer också kan ha nytta av denna visselpipa rent praktiskt. Då menar jag som ett skydd vid ev. trakasserier och överfall. Jag vet att det är syniskt att nämna detta men nu ser ju världen ut som den gör. Jag önskar förstås att saker och ting var annorlunda men jag rekommenderar ändå kvinnor att använda denna som ett komplement till andra försvarsmedel”.
-Gizmo Holmström

”Med tanke på problemets allvar och omfattning är det överraskande att det inte väcker större folklig vrede och engagemang. Kvinnorna i östra Kongo har i snart tjugo år varit offer för grov och omfattande sexuell terrorism. Men i Sverige diskuterar man färgen på plåster.”
-Johanne Hildebrandt

Nu finns visselpiporna att köpa hos Prunus Inc. också. De finns i färgerna Chrome, Svart & Gun Metal och kedja ingår i priset. De finns i storlekarna 8 cm och 6 cm

Priser:
8 cm
Original (chrome) 395:-
Origin
Gun Metal               445:-
gunmetal
Svart                         495:-
black

6 cm
Original (chrome) 595:-
5boyschrome
Gun Metal               595:-
5boysgunmetal
Svart                         595:-
5boysblack

Stöd freden i Kongo genom att köpa dessa vackra visselpipor.
whistle1

 

Mer info hittar du på Falling Whistles hemsida
och på Facebook

 Ett svar till “För fred i Kongo! Vi väljer en fri och rättvis värld. Va med oss! Be a whistleblower for peace.”

  1. […] ett utmärkt sätt att göra detta på. Visslorna finns i vår butik. Mer info om detta hittar du här och på Falling Whistles hemsida och på […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *